گبه

بررسی طرح و رنگ گبه در بوشهر

طرح هایی که بافندگان گبه در استان بوشهر در بافت گبه هایشان استفاده می کنند برگرفته شده از طبیعت اطرافشان می باشد مثل: درخت یا پرنده و امثالهم…
آنان گاهی اوقات در گبه هایشان از اشکال هندسی هم بهره می گیرند و علاوه بر آن برخی اوقات هم از طرح بندی استفاده می کنند .

در استان بوشهر بافندگان «گبه» برای بافت «گبه»هایشان از طرح ها و نقش هایی بهره می گیرند که در طبیعت اطرافشان موجود بوده است .

برای درک بهتر مطلب ذکر شده در بالا مثالی آوره می شود . مثلا طرح هایی مانند : طرح درخت و یا حیوان بز و یا پرنده های موجود در آسمان… این ها طرح هایی می باشند که بافندگان «گبه» از محیط طبیعت اطرفشان گرفته و در «گبه» هایشان پیاده سازی کرده اند .

در «گبه» های بافته شده در استان بوشهر طرح های هندسی هم موجود می باشد .

علاوه بر طرح های هندسی گاهی اوقات بوشهری ها در «گبه» هایشان از یک قطعه از طرح در تمام آن «گبه» (چه طول و چه عرض) استفاده می کنند(یعنی آن قطعه از طرح را به صورت تکراری در سرتاسر «گبه» پیاده می کنند) که به این کار طرح بندی می گویند .

«گبه» هاي اين مناطق صادراتي هستند و براي کشورهاي اروپايي سفارش مي گيرند. «گبه» هاي امروزي با استفاده از طرح ها و نقش هايي که به بافندگان داده مي شود آماده مي شود و طرح ها اصالت ديرين را ندارند.

در گذشته همه گبه ها به رنگ خود پشم بافته مي شد و رنگ ديگري نداشت.

نقش هاي گبه در روستاي شول

۱٫ نقش دولوزي سماور.
۲٫ نقش وسط چنگ.
۳٫ ماه و آفتاب.
۴٫ نقش حسين خاني.
۵٫ نقش کنگره اي.
۶٫ چنگ.
۷٫ قليوني(محل اتصال دو لوزي را قليوني مي گويند).
۸٫ نقش چنار.
۹٫ بغل خوسي.
۱۰٫ نقش ساده شده حيوان مانند نقش آهو که به آن شکال مي گويند.

نقش هاي موجود در روستاي کلمه

۱٫ ناظم.
۲٫ گل حاشيه و چهار شاخه.
۳٫ سراب.
۴٫ نقش بلبل.
۵٫ نقش تجريدي حيوان.
۶٫ نقش کبک روي کوه.
۷٫ نقوش شطرنجي

گبه بافي در استان بوشهر

شاخص ترين محصول صنايع دستي استان بوشهر نوعي فرش به نام گبه است. در استان بوشهر بافندگان به دو قشر تقسيم مي شوند. يک عده بافندگاني هستند که مواد اوليه را با سرمايه خودشان تهيه مي کنند و مي فروشند که از وضعيت اقتصادي خوبي برخوردارند. قشر ديگر به صورت دستمزدي کار مي کنند و مواد اوليه را از ساير منابع تحويل مي گيرند.

بیشترین بازدید

To Top