گبه

اطلاعاتی از گبه های قشقایی

باید گفت که دستباف هایی که ایل های قشقایی عرضه می کنند مورد تشویق و پسند جهانیان واقع گشته است.
بیشتر قالیچه هایی که در ایلات فارس بافته می شود دارای یک نوع شفافیت خاصی در رنگ آمیزی می باشند

اطلاعاتی در خصوص سرزمین فارس و ایلات قشقایی:

یکی از منطقه هایی که عشایری ها در آن جا سکونت دارند سرزمین فارس می باشد .

باید گفت که عشایری ها و ایل های گوناگون بیشتر از دوسوم سرزمین فارس را گرفته اند و در آنجا سکونت گزیده اند .

ایل های قشقایی و خمسه و ممسنی و بختیاری از جمله ایل هایی می باشند که با اهمیت هستند و در این منطقه زندگی می کنند .

این ایل های مذکور به صورت پراکنده در نقطه های کوهستانی زندگی می کنند .

ایل قشقایی از دست بافته های بسیار مشهوری برخوردار می باشد كه مورد تحسین جهانی واقع شده است، «قالیچه» های ایل قشقایی تركی بافت می باشند، نقش آنها تكرار اشكال شكسته و ساده هندسی می باشد. اكثر «قالیچه» های ایلات فارس از شفافیت رنگی خاصی برخوردار است، تار و پودهای  «گبه» های قشقایی تماما از پشم می باشد و پشم های مورد استفاده «گبه» ها در فارس تهیه می شوند. پشم فارس یكی از مرغوب ترین پشم ها جهت بافت «قالی» و «گبه» می باشد.

گبه قشقایی:
دست بافته های كوچ نشینان قشقایی باغ های بافته ای را می ماند كه در نهایت ظرافت و دقت زبان باز می كنند و از طریق نمایش نقش ها تاریخ قومی و قدمت فرهنگی و قلمرو ذوق این كوچندگان را بازگو می نمایند.
هر یك از بافته های عشایری دارای نشانه قومی و تاریخی است به همین دلیل بافته های بلوچ و تركمن افشار و قشقایی به آسانی از هم ساخته می شوند. طرح های گل و گیاه و نقش مایه های حیوانی و نقش های مربوط به ستارگان در دست بافته های عشایری لر و بختیاری مكرر به چشم می خورد. (گبه قشقایی سه ویژگی بارز دارد، شیر رام شده (دست آموز) و قلاده بر گردن كه اغلب به سگ شباهت دارد. ستاره هشت پر كه نشانه و جانشین خورشید است، نقش مایه باستانی مرغ و درخت كه به شیوه ای دلپذیر بافته شده است.)
در گذشته بافت گبه عمدتا به قصد مصرف خانواده و فرش كردن خیمه و خانه بوده است نه به عنوان ارمغان و فروختن به دیگران و به هیچ وجه جنبه تجاری و فروش نداشته به همین سبب خیلی كم بافته می شد و چون بافت به منظور استفاده شخصی بوده است پس از محدودیتی برخوردار نبود و بافندگان در بافتن نقش های مختلف دستشان باز بوده است.
گبه های درشت بافت بر روی قالیچه در وسط چادر برای زیر پا انداختن استفاده می شده گاهی به دلیل پود فراوان در نتیجه نرمی گبه و خواب بلند پشم ها و پودهای اضافه سبب می شد كه از گبه به عنوان پتو و روانداز هم استفاده شود این كار البته در خارج از چادر و در مواقع خاصی نظیر سفر انجام می گرفت. (… و در روزگار قدیم مورد مصرف بیشتری داشته و حتی جزو اثاث سلطنتی می آمده است. در فرمانی كه شاه طهماسب صفوی راجع به ترتیب پذیرایی از همان پادشاه گوركانی صادر كرده تاكید شده قالی های ابریشمی كار خراسان و گبه و نمدهای جامی و سوزنی ها بیندازید.)

بیشترین بازدید

To Top