گبه

اطلاعاتی از گبه بافی بوشهر

در استان بوشهر دو قشر بافنده گبه وجود دارند .
یک قشر که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند و خودشان سرمایه خرید مواد اولیه گبه ها را تهیه می کنند و قشر دوم به عنوان دستمزدی کار می کنند .

استان بوشهر دارای صنایع دستی زیادی می باشد و یکی از این صنایع دستی که این استان دارد «گبه» می باشد.

«گبه» یکی از اصلی ترین محصولات صنایع دستی استان بوشهر می باشد .

در این استان یک سری از بافندگان «گبه» بافندگانی می باشند که خودشان مواد اولیه این «گبه» ها را از پول خودشان می خرند و سپس می فروشند . این بافندگان از وضعیت اقتصادی خوبی بهره مند می باشند اما گروه دیگری از این بافندگان هستند که کارشان به گونه ای است که دستمزدی کار می کنند این افراد مواد اولیه «گبه» هایشان را از کسانی دیگر می گیرند .

پس با این اوصاف بافندگان «گبه» در استان بوشهر به دو قشر در جامعه تقسیم شدند .

سابقه تاريخي «گبه» بافي در استان بوشهر

در هر منطقه اي که دام وجود داشته است، انسان به کاربرد پشم گوسفند پي برده و بعدها بافت گبه و گليم در همان مناطق معمول شده است، روستاي شول قدمت ديرينه در گبه بافي دارد. بعد از آن سرمک، رود فارياب، ده کهنه و غيره در درجه هاي بعدي اهميت قرار دارند.

مشخصات يک گبه مرغوب

دار محکم باشد.
چله کشي به خوبي انجام شده باشد.
گره بايد محکم زده شود.
شانه به خوبي زده شود.
نخي را که بعد از گره زدن مي بافند، به اصطلاح زنجيري، که در روستاي شول به آن تپ کو مي گويند به خوبي بافته شود و روي آن شانه زده شود.

نقوش و رنگهاي گبه در استان بوشهر

در اين منطقه طرح ها بيشتر الهام گرفته از طبيعتي است که در محل زندگي آنان وجود دارد، مانند نقش بز، پرنده و درخت که در قالي و گبه ها ديده مي شود. ممکن است به صورت طرح بندي باشد، يعني يک قطعه از طرح در سراسر فرش چه در طول چه در عرض تکرار شده باشد. طرح هندسي هم در بافته هايشان ديده مي شود. گبه هاي اين مناطق صادراتي هستند و براي کشورهاي اروپايي سفارش مي گيرند. گبه هاي امروزي با استفاده از طرح ها و نقش هايي که به بافندگان داده مي شود آماده مي شود و طرح ها اصالت ديرين را ندارند. در گذشته همه گبه ها به رنگ خود پشم بافته مي شد و رنگ ديگري نداشت.

نقش هاي گبه در روستاي شول

۱٫ نقش دولوزي سماور.
۲٫ نقش وسط چنگ.
۳٫ ماه و آفتاب.
۴٫ نقش حسين خاني.
۵٫ نقش کنگره اي.
۶٫ چنگ.
۷٫ قليوني(محل اتصال دو لوزي را قليوني مي گويند).
۸٫ نقش چنار.
۹٫ بغل خوسي.
۱۰٫ نقش ساده شده حيوان مانند نقش آهو که به آن شکال مي گويند.

 

بیشترین بازدید

To Top